Poslat nové heslo na e-mail zadaný při registraci

Pokud jste zapomněli své herní heslo:
Zadejte své přihlašovací jméno (login) a email, který jste uvedli v registraci.
Bude vám automaticky vytvořeno nové heslo a zasláno na email.
Toto heslo doporučujeme změnit ihned po zalogování.
Změna hesla se provádí na stránce Pracovna/Nastavení

Email


Zpět na titulní stránku