Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jaké osobní údaje firma Webgame s.r.o. v rámci našich internetových nabídek a her shromažďujeme a jak tyto údaje zpracováváme a využíváme. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě několika prostředky (elektronicky, technicky, fyzicky, smluvně a administrativně).

Společnost Webgame s.r.o. přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.


Shromažďování osobních údajů

Webgame shromažďuje osobní údaje:

Webgame dále shromažďuje údaje, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí služby nebo její vyúčtování. To jsou především herní procesy, herní stavy a informace o využívání a vyúčtování služeb.

Webgame shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a her následující neosobní údaje:

Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou, slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

IP-adresy s příslušnými časovými údaji ukládáme na dobu maximálně tří let. Ukládání probíhá z důvodů bezpečnosti dat, abychom zaručili stabilitu a bezpečnost našeho systému. V ojedinělých případech může Webgame Vaši IP-adresu a příslušné časové údaje využít k tomu, abychom vyloučili nedovolené vícenásobné využívání účtů k podvodům. Webgame bude vyžadovat svolení k tomuto využívání údajů v rámci herních podmínek jednotlivých her.


Použití Vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme:

Dále Vaše údaje využíváme pro komunikaci s Vámi. Sem patří zvláště poskytování pomoci a podpory a zprostředkování důležitých informací o Vaší smlouvě. V případě Vašeho souhlasu Vás průběžně informujeme např. emailem o novinkách a akcích.

Dále mohou být Vaše osobní údaje využité vedením hry pro vyhodnocování možného porušení pravidel hry Webgame.cz.


Poskytnutí údajů

S Vašimi údaji zacházíme přísně důvěrně a neposkytneme je třetím osobám. V ojedinělých případech můžeme být k poskytnutí Vašich údajů zavázáni zákonem, např. v případě vyšetřovacích úřadů, přičemž poskytnutí probíhá jen v rámci, který vyžaduje zákon.

V jednotlivých případech využíváme k realizaci služeb třetích osob. To se týká zvláště realizace plateb prostřednictvím externích poskytovatelů (Paypal, Global Collect atd.) nebo inkasních společností při zpožděných platbách. Tyto externí společnosti mají povinnost zacházet s Vašimi údaji důvěrně a bezpečně a smí Vaše údaje využívat jen, když je to nezbytné pro splnění zadaných úkolů.


Právo na odvolání, smazání údajů

Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.

Webgame smaže Vaše osobní údaje, jakmile už nejsou zapotřebí nebo jste požádali o jejich smazání. Uvědomte si prosím, že údaje nemůžeme smazat, pokud jsme vázáni povinností údaje uchovávat nebo je ještě potřebujeme k vyúčtování služeb.

V případě dotazů k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a o ochraně osobních údajů ve firmě Webgame se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese info@webgame.cz Uveďte prosím pokud možno ID hráče a emailovou adresu.

V Praze 1.1.2011


Webgame s.r.o.
Novákových 1817/30a
Praha 8 Libeň
180 00